logo Eko-San Czaniec
            Czy wiesz, że...

Studzienki drenażowe i deszczowe

Podstawowym zadaniem studzienek drenażowych, rewizyjnych jest możliwość kontrolowania oraz przeczyszczenia podłączonych rur. Studzienki posiadają standardową średnicę 0,35 m.

Studzienki rozdzielcze jak i zbiorcze stosowane są w systemach :
  • oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym
  • odwodnień
  • zagospodarowania deszczówki
l.p. Nazwa Typ Ilość wejść Ilość wyjść Dodatkowe
wyjścia
Rodzaje podstawowych studzienek w ofercie Eko-San
1 Studzienka rodzielcza SR-2 1 2 -
2 Studzienka rodzielcza SR-3 1 3 -
3 Studzienka rodzielcza SR-4 1 4 -
4 Studzienka rodzielcza SR-5 1 5 -
5 Studzienka zbiorcza SZ-2 2 - 1
6 Studzienka zbiorcza SZ-3 3 - 1
7 Studzienka zbiorcza SZ-4 4 - 1
8 Studzienka zbiorcza SZ-5 5 - 1
9 Studzienka zbiorcza z odpływem SZ0-2 2 1 1
10 Studzienka zbiorcza z odpływem SZ0-3 3 1 1
11 Studzienka zbiorcza z odpływem SZ0-4 4 1 1
12 Studzienka zbiorcza z odpływem SZ0-5 5 1 1


Każda ze studzienek może posiadać wloty, wyloty oraz wysokość dostosowaną do zamówienia indywidualnego.

szkice - studzienki drenażowe

szkice - studzienki drenażowe

szkice - studzienki drenażowe

Studzienki średnicy 0,6 m i wysokości od 0,5 m do 2 m
Ostateczna konfiguracja studzienek o średnicy 0,6 m określana jest przez klienta. Można jednak stwierdzić, iż w przypadku instalacji rur na głębokości poniżej 1 m oraz w przypadku gdy wymagana jest rura wlotowa czy wylotowa PCV 160, znajdują one zastosowanie. Szczególnie w przypadku filtrów piaskowych o przepływie pionowym mogą być potrzebne. W sytuacji gdy za filtrem projektowana jest przepompownia, możemy zaoferować studzienkę zbiorczą zintegrowaną z przepompownią , co na pewno przyczyni się do obniżenia kosztów.

szkice - studzienki drenażowe