logo Eko-San Czaniec
            Czy wiesz, że...

Osadnik / przydomowe oczyszczalnie Osadnik pełni rolę wstępnego urządzenia w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Podstawową jego funkcją jest retencjonowanie ścieków, odprowadzanych w sposób bardzo nierównomierny oraz uśrednianie ich składu. W osadnikach zachodzą zjawiska sedymentacji i flotacji, które powodują oddzielenie substancji lekkich (oleje, tłuszcze) od substancji opadających na dno zbiornika. Proces przetwarzania dokonywany jest za pomocą bakterii, wprowadzanych do tego środowiska za pomocą odpowiednich preparatów. Bakterie przetwarzają zanieczyszczenia w substancję stałą.

W ofercie firmy znajdują się osadniki jedno, dwu i trzykomorowe. Podział osadnika na komory umożliwia polepszenie procesów separacji, zabezpiecza również filtr przed zamuleniem co przyczynia się do polepszenia osiąganych rezultatów. Wypełnienie filtra jest wykonane z tworzyw sztucznych i nie wymaga okresowej wymiany.


Osadnik gnilny 10,0m3 trzykomorowy
Osadniki gnilne wykonane z polietylenu HDPE
Pojemność Wysokość dna rury [m] Średnica Długość Max przepływ Max ilość osób RLM Liczba komór
[m3] Wlot PCV 160 Wylot PCV 110 [m] [m] [m3/d]
Tabela doboru osadników z polietylenu HDPE
3,0 1,00 0,99 1,2 2,7 0,90 6 1-2
4,0 1,00 0,99 1,2 3,6 1,20 8 1-2
4,5 1,00 0,99 1,2 4,0 1,50 10 1-3
5,0 1,00 0,99 1,2 4,5 1,65 11 1-3
6,0 1,28 1,26 1,5 3,4 1,95 13 1-3
7,0 1,28 1,26 1,5 4,0 2,25 15 1-3
8,0 1,28 1,26 1,5 4,6 2,55 17 1-3
9,0 1,28 1,26 1,5 5,1 3,00 20 1-3
10,0 1,28 1,26 1,5 5,7 3,30 22 1-3
12,0 1,28 1,26 1,5 6,8 3,90 26 1-3


Przykłady osadników gnilnych:
(1) osadnik jednokomorowy, (2) osadnik dwukomorowy, (3) osadnik trzykomorowy

Osadniki gnilne jednokomorowe
Osadniki dwukomorowe
Osadnik trzykomorowy, 3 komory w osadniku