logo Eko-San Czaniec
            Czy wiesz, że...

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW Z DRENAŻEM ROZSĄCZAJĄCYM
Zanim dokonamy wybór konkretnego rozwiązania, należy zadać sobie pytanie: jaki wariant drenażu możemy zastosować?
Należy rozróżnić dwa etapy oczyszczania: pierwszy - zawsze w postaci osadnika gnilnego oraz drugi, którego rodzaje zostały przedstawione poniżej.

Drenaż rozsączający - stosowany jest gdy nie występuje problem wysokiego poziomu wód gruntowych, oraz podłoże grunt jest przepuszczalne w odpowiednim stopniu.

drenaż rozsączający w gruncie - oczyszczalnia gruntowa
Drenaż rozsączający w gruntach chłonnych


Maksymalna liczba stałych użytkowników [RLM] Maksymalny przepływ średnio-dobowy [m3/d] Poj. osadnika [m3] Liczba komór osadnika Długość drenażu rozsączającego [mb] Typ i ilość studzienek rozdzielczych Ilość ciągów dren.
TABELA DOBORU OCZYSZCZALNI Z DRENAŻEM ROZSĄCZAJĄCYM
4 0,60 2 1-2 40-48 1 x SR-2
lub SR-3
2-3
6 0,90 3 1-2 60-72 1 x SR-3 3
9 1,35 4,5 2 96 1 x SR-4 4
10 1,50 4,5 3 105 1 x SR-5 5
12 1,80 5 3 120 1 x SR-5 5
14 2,10 6 3 144 1 x SR-2,
2 x SR-3
6
20 3,00 8 3 192 1 x SR-2,
2 x SR-4
8
25 3,75 10 3 240 1 x SR-2,
2 x SR-5
10
30 4,50 12 3 288 1 x SR-3,
3 x SR-4
12


Drenaż w nasypie - stosowany gdy stały lub okresowo wysoki poziom wód gruntowych uniemożliwia zachowanie 1,5m różnicy pomiędzy ich poziomem, a drenażem.

Sam kształt nasypu może być w pewnym stopniu dostosowany do kształtu działki lub życzenia klienta. Często bywa, że jego warstwa zewnętrzna zostaje przekształcona w ogród skalny z roślinnością o bardzo płytkim systemie korzeniowym (trawy, wrzosy, kwiaty).


Filtr piaskowy (o przepływie pionowym) z odprowadzeniem do wód powierzchniowych lub studni chłonnej - stosowany jest gdy występuje problem związany z bardzo słabą przepuszczalnością gruntu (iły lub glina)

Filtr piaskowy może zostać dodatkowo wyposażony w przepompownię co umożliwi podniesienie poziomu odpływu z filtra lub posadowienie go w nasypie. Porcjowanie dopływu do filtra przyczyni się również do polepszenia jego efektywności.

Odprowadzenie do studni chłonnej może się odbyć po uzyskaniu danych (np. z badań geologicznych), iż pod warstwą słabo przepuszczalną jest warstwa o większym stopniu wodochłonności (np. pod gliną znajduje się piasek). Studnia chłonna nie powinna być instalowana w sytuacji wysokiego poziomu wód gruntowych, a krajowe przepisy określają, że od dna studni poziom wody gruntowej powinien być oddalony o 1,5m.

filtr piaskowy - oczyszczalnia filtrująca
Montaż w gruntach nieprzepuszczalnych z filtrem piaskowym